Startsida

Välkommen till min hemsida!

Här finns information och utdelade papper för alla mina klasser. Är du intresserad av något särskilt område kan det löna sig att leta i det tematiska indexet. Gamla klassers sidor finns i arkivet


Senast tillagt: HiP1 Jugoslavien och Israelt

2016-04-21 10.56.07

Felicia vid de stupades monument i Notre Dame de Lorette

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund