Startsida

Välkommen till min hemsida!

Här finns information och utdelade papper för alla mina klasser. Är du intresserad av något särskilt område kan det löna sig att leta i det tematiska indexet. Gamla klassers sidor finns i arkivet

Senast tillagt: HiP2, Sp15c: program för resan till Berlin

IMG 2801

Öppet husl januari 2016

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund