Startsida

Välkommen till min hemsida!

Här finns information och utdelade papper för alla mina klasser. Är du intresserad av något särskilt område kan det löna sig att leta i det tematiska indexet, fast jag sedan några år inte uppdaterar det. Gamla klassers sidor finns i arkivet

Senast tillagt: HiP16: Förväntningar och phillipskurvan

UNADJUSTEDNONRAW thumb b4f4

En dag i Lunds historia...

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund