HiC 10/11

Välkommen till historia C.

Allmänt

En planering fram till vecka 44.

Detektiven

Daljunkern och Karl XII.

Historiesyn

Här finns bildspel kring historiegrafi. Här finns exempeltexterna29 punkter till en dansk historiekanon

Historia och media


historiesyn


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund