HiC 11/12

Välkommen till HiC

Allmänt

En planering för höstterminen.

Detektiven

Daljunkern och Karl XII.

Historiesyn

Här finns bildspel kring historiegrafi. Här finns exempeltexterna. 29 punkter till en dansk historiekanon

Historia och media

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund