2013-02-14 12.40.23

2013-02-14 12.40.23


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund