HiP3 2011-2014

Här lägger jag ut de flesta av de papper du får på lektioner. De senaste länkade dokumenten finns i rutan här bredvid och i den löpande texten.  Samtliga dokument finns dessutom längst ner på sidan.

Historia C

Historiebruk

Här finns en nästan färdig övning kring historiebruk.

Ett bildspel kring historiesyn



Förra läsåret (2012713)


Utvärderingsresultat för alla karaktärsämnen.

Planering för första halvan av vårterminen


Program för berlinresan

Historia B

Ryska revolutionen

Här finns en powerpoint som Marcus omtalat. Ett kompendium med lektionsanteckningar och annat. Själva hemtentan.

Kalla kriget

Ett kompendium med lektionsanteckningar.


Krig och konflikter

Musklernas tid

Här finns ett kompendium med lite slag och slikt från musklernas tid. 

Ett kompendium med olika slag från krutets epok. En översikt över krutets tid.


Läsåret 2011/12

Historia


Utvärdering av kursen i historia.

Resplanen till Bryssel

.Här finns ett par introbilder av konstnären Magritte som handlar om relationen mellan konstnären, avbildningen och verkligheten. Precis som tidssnitten i historia.

Nya tiden

En planering. Ett frågepapper om varför Europa segrade. Ett papper om skillnaden mellan katolicism och protestantism. En övning om att ta över ett land, och en övning med texter. Ett bildspel kring feodalism. Instuderingsfrågor till avsnittet.

Revolutionernas tid

Teorier om industrialisering. Lite bilder om orsaker till franska revolutionen presenterade av Marcus. Anteckningar om amerikanska revolutionen. En napoleonövning. Jämförelse mellan det franska och det engelska 1700-talet. Vad du ska kunna inför provet. En presentation som Marcus gjorde om industrialiseringen.


Imperialism, nationalism och det första världskriget

Instuderingsfrågor till avsnittet första världskriget och till imperialism/nationalism. Ett kompendium med lektionsanteckningar till avsnittet om första världskriget. Marcus bildspel om nationalism och om imperialism.

En övning kring historiebruk.


SAMTLIGA DOKUMENT I DATUMORDNING


historiesyn.pdf

svensk neutralitet

Historiebruksövning.pdf

utv res Sh, Hi, Re 1213.pdf

Berlinprogram

kallt krig kompendium KAM/DAH.pdf

översikt krut

krutslag

Bokuppg.doc

rom.ppt

Musklernas tid.ppt

Från antiken till medeltiden.ppt

krigshistoriebok

hemtenta HiP2 2012

kompendium rysk rev hip Marcus

Planering fram till lovet Hip2.docx

ryska revolutionen

Historiebruk om västfronten.pdf

resultat Hi1b 11/12 Hip1.pdf

resplan Bryssel

Plandering Hip1 historia

Dokument1

Nationalismen och de nya nationerna

Imperialismen

lektionskompendium_hip

instuderingsfrågor HiP Vt12

industrialisering

fransk engelsk

lektionsanteckningar

Napleoonövning

Vad ni skall kunna om revolutioner

Teorier om industrialiseringens följder

franska revolutionen version 2

instud Hip Ht11

planering HiP ren

Religion Läromässig skillnad mellan katolicism och protestantism2

Texter från Renässansen

Att ta över ett land

Feodalismens orsaker och utveckling

orsaker till Europa

introbilder


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund