1989-2011

1989-2011 

Samhällskunskap b och Internationella Relationer

Ni skall arbeta två och två med att göra en analys där ni jämför händelserna i ett land 1989 (och några år efter 1989-  fram till ca 1995) i samband med det kommunistiska staternas fall med de händelser som nu sker i Arabvärlden. Arbetet skall redovisas muntligt och ni skall också lämna in en skriftlig analys.

Den muntliga framställningen skall innehålla:

- En kort bakgrund där ni beskriver händelserna och situationen 1989 och 2011 i  era respektive länder.

- Ni skall sedan jämföra händelserna i era länder, dvs hitta likheter och skillnader, när det gäller:

Orsaker till upploppen, protesterna och revolterna.  

Aktörer- vilka grupper eller andra aktörer är med och påverkar händelsen? Vilka krav har de?

Internationell påverkan.

Resultat av händelseutvecklingen? Koppla till orsaker. Naturligtvis är resultaten för 2011 svåra att göra redan nu. Ni får titta på nuläge och de kortsiktiga följder som vi hittills sett. 

Redovisningen kommer att ske på både samhällslektioner och lektioner i internationella relationer vecka 15. Se planeringen på detta papper.

Skriftligt:

Alla grupper skall lämna in en skriftlig analys där ni resonerar kring och analyserar följande fråga.

Hur påverkar vår uppfattning om händelserna1989 vår uppfattning om det som händer i arabvärlden idag?

Analysen får vara 1,5 sida lång. Inlämning den 15 april. 

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
V
10
08 mars
09 mars

Avslutning på avsnittet om stater på Irl

Start av arbete kring 1989- 201110 mars11 marsV
11
15 mars16 mars17 mars18 marsV
12
22 mars
23 mars
. 24 mars
25 marsV
13
29 mars30 mars31 mars01 aprilV
14
05 april06 april07 april
08 aprilV
15
12 april

Redovisningar på IRl lektionen13 april

Redovisningar på Irl.14 april
15 april 

Redovisning på Shb lektionen

Inlämning av analys

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund