Johanna i ett spröt


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund