Historia modern

Historia modern


Det moderna Sveriges framväxt


Läskurser


1. Sverige från Gustav Vasa till 1800-talet

”Sveriges historia är dess konungars”

Svensk inrikes- och utrikespolitik

2. Den industriella revolutionen och det demokratiska genombrottet

Ståndssamhällets avskaffande

Skiftesreformerna

”Snilleindustrierna”

3.  Sverige under WW II

Sverige och de nordiska länderna samt Balticum

Småstat mot stormakt

Eget arbete

4. Sverige som invandrarland

Bilda grupper om 2-3 elever

Välj en invandrargrupp

Varför lämnade sitt hemland

Hur såg det Sverige ut som de mötte

Muntliga redovisningar

Samarbete mellan historia, svenska och samhällskunskap


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund