israelfrågor

Att kunna om Israel/Palestina/Gaza inför FN-rollspelet.

Kort historik efter andra världskriget. Fokus på Israels bildande och de olika krigen.

Identifiera inblandade aktörer och deras respektive motiv:                                                       Israel, PLO (och underorganisationer som Fatah), Hamas,  ”Kvartetten” (USA, FN, EU, Ryssland).


Gaza och Västbanken är ockuperade av Israel. Vad innebär detta? Folkrättsligt? I praktiken?

Vad innebär palestinskt självstyre? Hur fungerar självstyret idag?

Vad är en ”bosättare”?  Var finns israeliska bosättare? Reaktioner?

Osloavtalet 1993. Innebörd?

”Färdplan för fred”. Vad? Vilka? Innebörd?

Palestinska parlamentsvalet 2005. Resultat?

Vilka problem finns i Gaza idag, d.v.s. vad bör FN fokusera på?

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund