PLANERING Historia B,

PLANERING Historia B,

 HiP2, vt 2011

Vecka 3 Torsdag 20 januari - Grupparbete: Avkolonialisering 

                       Fredag 21 januari  - dito   

Vecka 4 Torsdag 27 januari   - dito

  Onsdag 28 januari  - dito   

Vecka 5 Torsdag 3 februari  - dito 

Fredag 4 februari - DISPONIBEL  DAG 

Vecka 6 Torsdag 10 februari - Grupparbete: Avkolonialisering  

Fredag 11 februari - dito 

Vecka 7 Måndag 14 februari - Redovisning grupparbeten

                       Torsdag 17 februari - dito 

Fredag 18 februari - dito

Vecka 8 SPORTLOV   

Vecka 9 Måndag 28 februari - Föreläsning Historiska institutionen:                

                                                                                               Grupp 1, kl.13-15, Grupp 2, kl. 15-17.                     

                       Torsdag 3 mars Tema: Antisemitism                                                              

Fredag 4 mars  - dito  

Vecka 10 Måndag 7 mars  - KU-DAG   

Onsdag 9 mars  - Tema: Antisemitism   

Fredag 11 mars - TEMADAG MÄNNISKOVÄRDE

Vecka 11 Måndag 14 mars  - Föreläsning Historiska institutionen

                                                                                               Grupp 2, kl. 13-15, Grupp 1, kl. 15-17 

Torsdag 17 mars - Tema: Antisemitism

Fredag 18 mars - dito

Vecka 12 Måndag 21 mars  - Föreläsning Historiska institutionen: 

Grupp 1, kl. 13-15, Grupp 2, kl. 15-17    

Torsdag 24 mars   - Tema: Antisemitism

Fredag 25 mars - dito  

Vecka 13 Torsdag 31 mars - STUDIERESA TILL BERLIN

Fredag 1 april - dito

Vecka 14 Måndag 4 april - Föreläsning Historiska institutionen: 

Grupp 2, kl. 13-15, Grupp 1, kl. 15-17

                       Torsdag 7 april  - DISPONIBEL DAG

Fredag 8 april - Tema: Antisemitism

Vecka 15 Måndag 11 april  - Föreläsning Historiska institutionen: 

Grupp 1, kl. 13-15, Grupp 2, kl. 15-17

Torsdag 14 april  - Tema: Antisemitism

Fredag 15 april - dito  

Vecka 16 PÅSKLOV  

Vecka 17 Torsdag 28 april -   UB: Antisemitismövning 

Fredag 29 april - Tema: Antisemitism   

Vecka 18 Måndag 2 maj - Seminarium Antisemitism                                                                           

Torsdag 5 maj  - dito

Fredag 6 maj - dito

Vecka 19 Torsdag 12 maj   - DISPONIBEL DAG 

Fredag 13 maj   - Ej bestämt

Vecka 20 Torsdag 19 maj  - Ej bestämt 

Fredag 20 maj    - Ej bestämt

Vecka 21 Torsdag 26 maj   - Utvärdering, betygssamtal 

Fredag 27 maj    - dito 


Vecka 22 Torsdag 2 juni   - LOV

Fredag 3 juni - LOV

Vecka 23 Torsdag 9 juni - Håkans lekar

  Fredag 10 juni - AVSLUTNING  


KURSEN SLUT


Grupp 1= Håkans mentorsgrupp

Grupp 2 = Bengts mentorsgrupp

NIL och DAH, 28 februari 2011

PAGE  

PAGE  2

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund