Nv1f


Välkommen till klassens sida. Här lägger jag ut de flesta av de papper du får på lektioner. Alla länkade dokument kommer så småningom att hamna både i den löpande texten och i rutan här bredvid.  De finns dessutom längst ner på sidan.

En inledande läxa på epoker och vissa nyckelår.

Vad är historia? Ett citat:

«Det finns i grunden två sätt att betrakta historia. Det ena är framåtsyftande och visar att vi, vårt nuvarande samhälle och dess problem, är resultatet av historiska utvecklingar, att vi är och har historia. Det andra sättet är bakåtsyftande eller verkningshistoriskt och handlar om att vi för att orientera oss och skapa mening i våra liv vänder oss tillbaka och tar historien i bruk, att vi gör historia. I praktiken måste dessa båda historiska dimensioner ses i ett sammanhang, eftersom de ömsesidigt påverkar varandra.»

Revolutionernas tid

En planering för arbetsområdet. Instruktioner för revolutionsarbeten. Ett faktablad om polisen. En bildövning kring polisen. Källor kring häxor. Faktablad kring kolera. En övning kring kolera. En övning kring orsakerna till den franska revolutionen.

Renässans och reformation

Bildkonst under renässansen. Ett kompendium med lektionsanteckningar. En övning om Europa och världen. En övning kring reformationen, som både är lång och på engelska. Härligt! Instuderingsfrågor till avsnittet.

Innan renässansen

Fyra övningar kring tidiga nordbor. Tidiga nordbor, engelskt prov om korstågen, brandskattningen av Visby och synen på Gustav Vasa.

Epoker och årtal

Epoker och årtal

Epoker

(Forntid)

Antiken

Medeltid

Renässans

1600-tal

Upplysningen

Det långa 1800-talet

orsakskallor

revolutionsarbeten

polisen

planering nv1f revtiden

instuderingsfragor_renassans

reformationen

bildkonst

lektionskompendium_ren

korstag

brandskattning

nordbor


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund