Epoker och årtal

Epoker

(Forntid)

Antiken

Medeltid

Renässans

1600-tal

Upplysningen

Det långa 1800-talet

Modern historia el 1900-talet

Händelser

Västroms fall 476

Östroms (kallas Bysans) fall 1453

Columbus upptäckt av Amerika 1492

Franska revolutionen 1789

Första världskriget 1914

Murens fall 1989

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund