Nv3b

Här lägger jag ut de flesta av de papper du får på lektioner. Alla länkade dokument kommer så småningom att hamna både i den löpande texten och i rutan här bredvid.  De finns dessutom längst ner på sidan.

Samhällskunskap

Här finns ett kompendium till befolkningsavsnittet

En uppgift om drömsamhället.

Instuderingsfrågor till statsskick. Demokratifrågor

Kompendium till nationalekonomin.

Historia

En inledande läxa på epoker och vissa nyckelår.

Vad är historia? Ett citat:

«Det finns i grunden två sätt att betrakta historia. Det ena är framåtsyftande och visar att vi, vårt nuvarande samhälle och dess problem, är resultatet av historiska utvecklingar, att vi är och har historia. Det andra sättet är bakåtsyftande eller verkningshistoriskt och handlar om att vi för att orientera oss och skapa mening i våra liv vänder oss tillbaka och tar historien i bruk, att vi gör historia. I praktiken måste dessa båda historiska dimensioner ses i ett sammanhang, eftersom de ömsesidigt påverkar varandra.»

Ryska revolutionen

Siffror och definitioner kring folkmord. En stencil kring folkmord och perspektiv på folkmord.

Imperialism och första världskriget

Versaillesfreden - ett rollspel. En planering. Här finns ett kompendium med anteckningar. Ett kompendium med texter kring imperialism.

Kalla kriget

Bilder kring kalla kriget. Ett kompendium med lektionsanteckningar. Orsaker till kalla kriget. Bakgrund till kubakrisen. Instuderingsfrågor till avsnittet.

Andra världskriget

Diversemoraliska frågor kring andra världskriget.


Planering

PLANERING NV1B

arbetsområdE: ·IMPERIALISM OCH FÖRSTA …

Moraliska frågor

Det andra världskriget ledde till några av mänsklighetens …

Planering

PLANERING NV1B

arbetsområdE: ·IMPERIALISM OCH FÖRSTA …

Epoker och årtal

Epoker och årtal

Epoker

(Forntid)

Antiken

Medeltid

Renässans

1600-tal

Upplysningen

Det långa 1800-talet

Drömsamhället

Det finns en principiellt intressant diskussion som …

kompendium_mikro nv3b

instuderingsfragor utan reg

befant

folkmordsperspektiv

folkmord

Versaillesfreden

instuderingsfragor_kk

Kubakrisen spel

kallt krig kompendium

kalla krigetbilder.key


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund