Planering

PLANERING NV1B

arbetsområdE: ·IMPERIALISM OCH FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

PRELIMINÄRT ARBETSSCHEMA

Tidigare: Inledning imperialism

Vecka 18: Imperialismens utveckling i andra delar av världen. 

Orsaker till Första världskriget. Lek med kort. Igen.

Vecka 19: Händelseförloppet. Håkan berättar historier ur minnet.

Versaillesfreden. Allmän genomgång

Vecka 20: Rollspel kring Versaillesfreden.

De sista 100 dagarna

Vecka 21: PROV? 245-265Inga läxor är utsatta. Envar begriper att man måste läsa kontinuerligt i boken.

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund