Nv3e


Välkommen till klassens sida. Här lägger jag ut de flesta av de papper du får på lektioner. Nya saker markeras med rött. Alla länkade dokument kommer så småningom att hamna både i den löpande texten och i rutan här bredvid.  De finns dessutom längst ner på sidan.

Utvärdering av temadagen aldrig mer Verdun.

Samhällskunskap

Hur ska drömsamhället se ut? 

Nationalekonomi

Här finns en planering för arbetsområdet. 

DSC01421

Statsskick

Här finns lite demokratiska frågor. Tre synsätt på demokratin. Instuderingsfrågor.

 Befolkning

Här finns en planering. Ett kompendium med lektionsanteckningar.


Historia 

Vad är historia? Ett citat:

«Det finns i grunden två sätt att betrakta historia. Det ena är framåtsyftande och visar att vi, vårt nuvarande samhälle och dess problem, är resultatet av historiska utvecklingar, att vi är och har historia. Det andra sättet är bakåtsyftande eller verkningshistoriskt och handlar om att vi för att orientera oss och skapa mening i våra liv vänder oss tillbaka och tar historien i bruk, att vi gör historia. I praktiken måste dessa båda historiska dimensioner ses i ett sammanhang, eftersom de ömsesidigt påverkar varandra.»

Lite boktips och kraven på den skriftliga bokuppgiften.

Kalla kriget

Här finns ett kompendium med lektionsanteckningar som tyvärr endast delvis är klart. Jag har också lagt ut en övning om Marshallhjälpen som är bra (inte min egen) och en tidslinje med en del händelser, som vi inte har arbetat med men som ändå kanske kan hjälpa till i förberedelserna inför provet.

Folkmord i Sovjet och Tyskland

Här finns en en del uppgifter kring folkmord. Det finns också en sida med olika folkmordsperspektiv. Här finns en planering. Lite uppgifter kring det genealogiska perspektivet. Folkmordsfakta som ni fick första lektionen på avsnittet.

Imperialism och första världskriget

Här finns en del texter som handlar om imperialism. Här finns en ett kompendium med lektionsanteckningar och annat. Mycket stort - ha tålamod.

Revolutionernas tid

Här finns krav på arbete.

Renässans

Här finns en planering. Här finns en jämförelse av konsten före och efter. Här finns olika orsakskort till varför Europa kom att bli den dominerande civilisationen. Här finns ett svarsformulär till ovanstående övning. Instuderingsfrågor.

Källkritik och historieteori

Övning kring Gustav Vasa, kring korstågen, kring brandskattningen av Visby och kring nordbor.


Planering Nv2e

Planeringen är vilt experimentell så den har alla …

Drömsamhället

Det finns en principiellt intressant diskussion som …

Boktips

Boklista

Nedan finns tips om några böcker. Man kan …

Epoker och årtal

Epoker och årtal

Epoker

(Forntid)

Antiken

Medeltid

Renässans

1600-tal

Upplysningen

Det långa 1800-talet

Demokrati_synsatt

Demokrati på tre sätt

Det finns i praktiken flera …

plan natek

PLANERING NV3E

arbetsområde: NATIONALEKONOMI-MIKRO

instuderingsfragor_utan_reg

demokratifragor

lektionsanteckningskompendium

planering_nv2e_bef

kallt krig kompendium

Tidslinje efterkrigs

coldwar

folkmordsfakta

minnet holocaust_GULAG

folkmordsperspektiv

Bokuppgift Nv1e


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund