Drömsamhället

Det finns en principiellt intressant diskussion som har förts mellan två amerikanska filosofer: John Rawls och Robert Nozick. Den handlar om hur drömsamhället ska se ut. Rawls gav redan på 1970-talet ut en mycket inflytelserik bok ”A Theory of Justice”. Rawls tänker sig i den att rationella individer möts för att besluta hur samhället ska se ut, men bakom "en okunnighetens slöja" utan att veta något om sig själva, samhällsposition, förmögenhet, intelligens, moral osv. Rawls och Nozick drar sedan olika slutsatser om hur samhället bör se ut.

Din uppgift torsdag och fredag

Föreställ dig att alla – du och dina dina klasskamrater– är ännu ofödda själar som för ert olevda liv ska skapa ett samhälle för ert liv på jorden. Du kan födas som ung eller gammal, som sjuk eller frisk, i ett fattigt eller rikt land, som man eller kvinna, som arvtagare till Gad Rausing, eller med andra ord till praktiskt taget vad som helst. Vilka samhällsstrukturer, sociala system och statsapparat vill du då skapa kring ditt och dina klasskamraters nya liv? Ingen hänsyn behöver tas till nuvarande regler, men du bör tänka på livets alla skeden.

Du ska tillsammans med två eller tre andra klasskamrater skapa detta samhälle som de ofödda själarna ska hamna i. Era tankar skissar ni snabbt ner på ett papper. Ni presenterar era tankar muntligt också. Det gör ni fredagen den 23 april.

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund