plan natek

PLANERING NV3E

arbetsområde: NATIONALEKONOMI-MIKRO

Vecka 36: Det ekonomiska kretsloppet, produktionsfaktorer, företag

Vecka 37: Aktörer i det ekonomiska kretsloppet; företag, den offentliga sektorn, kreditinstitut, ev. inledning på prisbildning

Vecka 38: Övning prisbildning, 

Vecka 39: DD-dag torsdag
Utbudsöverskott och efterfrågeunderskott, BNP

Vecka 40: Jag tror att vi ska smyga in lite penningpolitik och finanspolitik här

Vecka 41 Prov torsdag 8 oktober (308-310, 314-317, 320-321, 324-329, 334-341, 358-359, 362-363 (fast detta är sanslöst trist beskrivet), (ev 329-330)


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund