Nv3a

Allmänt 

Välkommen till klassens sida. Här lägger jag ut de flesta av de papper du får på lektioner. Nya saker markeras med rött.

En inledande läxa på epoker och vissa nyckelår.

Vad är historia? Ett citat:

«Det finns i grunden två sätt att betrakta historia. Det ena är framåtsyftande och visar att vi, vårt nuvarande samhälle och dess problem, är resultatet av historiska utvecklingar, att vi är och har historia. Det andra sättet är bakåtsyftande eller verkningshistoriskt och handlar om att vi för att orientera oss och skapa mening i våra liv vänder oss tillbaka och tar historien i bruk, att vi gör historia. I praktiken måste dessa båda historiska dimensioner ses i ett sammanhang, eftersom de ömsesidigt påverkar varandra.»

En andra gissningstävling. Vem är det som texten handlar om? Skicka in ditt svar per mail! )

En första liten gissningstävling med godis som pris. Tävlingen är avgjord!

Ett experiment med frågor kring amerikansk historia. Vinnaren får en godisbit.

En utvärdering av A-kursen i historia.


Medier och opinionsbildning

En undersökning av rapporteringen om konflikten i Gaza.

Ideologier

Vårt nuvarande arbetsområde


Nationalekonomi

En planering

Statsskick

En övning kring demokrati. Instuderingsfrågor finns här.

Befolkning

En planering. Ett kompendium med lektionsanteckningarEtt försörjningsuppdrag

Kalla kriget

En tidslinje. En planering. Inför provet. En övning om Marshallhjälpen.

Ryska revolutionen och Sovjetunionen

En text- och bildövning kring Lenin och revolutionen 1917. Olika perspektiv på folkmord. Lite frågor kring filmen brända av solen. En sammanställning av mina lektionsanteckningar.

Imperialism och första världskriget

Verdunbilder. Anteckningar från lektionerna i form av ett litetkompendium. En planering.

Revolutionernas tid

En övning med källor till Londons polis. Ett faktablad om polisen. En övning om kolera och den industriella revolutionen. Ett faktablad kring kolera. Enplanering. En minnestext från slagfältet i Waterloo. Hjärtesnörpande. Kravpå ert skriftliga arbete. Att skriva en problematiserad fråga.

Renässans

En planering. En jämförelse av konsten före och efter renässansen. Ett kompendium som beskriver delar av Latinamerikas historia. En sammanfattning av vad vi ska läsa finns här. Papper om faktorer bakomEuropas erövring av världen, Utdrag ur litterär text (PDF-format) kring Latinamerikas historia av den uruguayanske författaren Eduardo Galeano.

Källkritik och historieteori

Övning kring Gustav Vasa, kring korstågen, kring brandskattningen av Visby och kring nordbor.

gazaundersökning


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund