Sp2b 2010-2012

Här lägger jag ut de flesta av de papper du får på lektioner. Alla länkade dokument kommer så småningom att hamna både i den löpande texten och i rutan här bredvid.  De finns dessutom längst ner på sidan.


Historia B

Moraliska frågor kring en strejk. Tolkningar av Rorke's Drift.

Kompendium kring kalla kriget

Instruktioner för Ravensbrückprojektet

Utvärderingsresultat från B-kursenFrån läsåret 2010/11

En inledande läxa på epoker och vissa nyckelår.

Vad är historia? Ett citat:

«Det finns i grunden två sätt att betrakta historia. Det ena är framåtsyftande och visar att vi, vårt nuvarande samhälle och dess problem, är resultatet av historiska utvecklingar, att vi är och har historia. Det andra sättet är bakåtsyftande eller verkningshistoriskt och handlar om att vi för att orientera oss och skapa mening i våra liv vänder oss tillbaka och tar historien i bruk, att vi gör historia. I praktiken måste dessa båda historiska dimensioner ses i ett sammanhang, eftersom de ömsesidigt påverkar varandra.»

Renässans

En planering. Poetiska texter kring Latinamerika.

Revolutionernas tid

En planering. Varianter på den industriella revolutionen. En mall till ett filmmanus.

Lektionsanteckningar den amerikanska revolutionen. Instuderingsfrågor. Olika källor till den franska revolutionens orsaker. En jämförelse av Frankrike och England

imperialism och första världskriget

En planering. Ett kompendium med lektionsanteckningar. Instuderingsfrågor till första världskriget - senare kanske det kommer om imperialismen. Orsakskort till första världskriget.

Ryska revolutionen och kommunistisk terror

Ett kompendium. Folkmordsperspektiv

utv res HiB Sp2b 1112.pdf

Berlinprogram Sp2

Ravensbrückprojekt

kallt krig kompendium

rorkes drift

penhrynstrejken

kompendium rysk rev sp1b

lektionskompendium

instud_wwI

Planering imperialism/första världskriget

PLANERING SP1B

arbetsområdE: ·IMPERIALISM OCH FÖRSTA …

orsakskallor

fransk engelsk

lektionsanteckningar am

instudering revolutionernas tid sp1b

varianter

filmmanus

planering sp1b revtiden

orsak europa

planering sp1b

Epoker och årtal

Epoker och årtal

Epoker

(Forntid)

Antiken

Medeltid

Renässans

1600-tal

Upplysningen

Det långa 1800-talet


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund