S3 Hi3 15/16

Välkommen till Katedralskolan. Här lägger jag ut de dokument du får i historia.

Alla länkade dokument kommer så småningom att hamna både i den löpande texten och i rutan här bredvid.  De finns dessutom längst ner på sidan.

Historia 3

Hier gibt es nicht.


Läsåret 14/15

Historia 2

Allmänt

Här finns resultatet av utvärderingen av kursen.

Ryska revolutionen och folkmord

Det första avsnitt vi kommer att ägna oss åt är ryska revolutionen och folkmord. Här finns en planering. En presentation av folkmord. De tre perspektiven på folkmord. Kompendium med lektionsanteckningar. Ett par bilder. Två dikter om Stalin.

Kalla kriget

Här är kapitel 2 om atomvapen. Kapitel 1 om varför kalla kriget startade. Här finns era förstasidor i en tidning om atomvapen. Övning om nixonfilm. Ett kompendium om Vietnamkriget. Ett slags handledning inför provet. Ett papper som halva klassen fick om kalla krigets slut (och som jag tänker att halva klassen kan klara sig utan).

Antisemitism och Tyskland

Här är källor kring Ravensbrückfångar. Länk till sida om händelserna 1953.


Samtliga dokument i datumordning

facebook kallor

planering S2

folkmordsperspektiv.pdf

folkmord-2.pdf

Inför provet Kalla kriget

Saker att veta

Kalla krigets inledning

Teorier om kalla krigets uppkomst

Betydelsebärande händelser som påverkar t.ex Berlinblockaden, Trumandoktrinen, Pragkuppen, Marshallhjälpen, bildandet av NATO

Atombombens betydelse

Varför försvann hemmafrun?

Hur uppkomsten och utgången av Vietnamkriget kan förklaras

Vad gör att Vietnamfilmerna ändrar karaktär?

Ungdomsrevolten och vietnamkrigetstalindikter

kompendium rysk HT14

ryska bilder

kap 2 atomvapen

Malin historia

vietnamkriget kompendium

nixonfilmövning

kap 1

Kalla Krigets slut.pdf

ravensbrückinstruktioner

utv res Hi2 S2ab 1415


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund