Inför provet Kalla kriget

Saker att veta

Kalla krigets inledning

Teorier om kalla krigets uppkomst

Betydelsebärande händelser som påverkar t.ex Berlinblockaden, Trumandoktrinen, Pragkuppen, Marshallhjälpen, bildandet av NATO

Atombombens betydelse

Varför försvann hemmafrun?

Hur uppkomsten och utgången av Vietnamkriget kan förklaras

Vad gör att Vietnamfilmerna ändrar karaktär?

Ungdomsrevolten och vietnamkrigetskapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund