HiP3 10-13

Välkommen tillbaka till Katedralskolan.

Här lägger jag ut de flesta av de papper du får på lektioner. Alla länkade dokument finns både i den löpande texten och i rutan här bredvid.  De finns dessutom längst ner på sidan.


Allmänt

Litteraturlistor och kursbeskrivningar för höstens universitetskurser. 
Länk 1

Länk 2


Samhällskunskap C

Fördelning på länder i Fn-rollspelet. Tidsplan för FN-rollspelet.

Den stora redovisningen


Historia C

Planering för terminen. Bildspel om historisk kanon.


Läsåret 2011/12

Allmänt

Bemanning för hipparnas dag.

Ansökan till FN-sekretariatet
Samhällskunskap B

Internationell politik

Ett papper om internationell anarki och interdependens. En planering. En liten broschyr med lektionsanteckningar.

FN-rollspelet

En fördelning på länder. En reflektion.

Nationalekonomi

Ett kompendium. Ett bildspel om adaptiva förväntningar.
Läsåret 2010/11

Allmänt

Bemanning på öppet hus och mässan.

Instruktioner och gruppindelning för hipparnas dag

Resplan och info kring resan till Bryssel och Flandern. Bilder från resan

Samhällskunskap A

Här finns uppgifter kring drömsamhället.

Valet

Här finns instruktioner för en valuppgift.

Ideologier

Här finns en kopia av filmen. Antzlänk


den stora redovisningen

tidsplan

fn-fördelning 2012 HiP.pdf

Planering Historia C ht 2012 (HiP), 26 september 2012.doc

Temakurs A22.pdf

Tema 1.pdf

ansokan_FN-sekretariat

kompendium makro

reflektion 11 HiP2

landblankett_Layout 1

kompendium internationell politik

planering HiP2

fn-fordelning 2011 HiP2

program guider hippdagen

ideologiord wordle

stat eller marknad

Prisövningar

kompendium_mikro

resplan Bryssel

brysselinfo

bemanning_oppet

bemanning_massan

program hip1

valplan HiP

Dromsamhället

Det finns en principiellt intressant diskussion som …


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund