Sp3cd

Allmänt 

Jag lägger fortlöpande ut information på denna sajt. Merparten av det jag lägger ut är naturligtvis de papper, övningar etc. som jag gjort själv. Nya saker markeras med rött. Längst ner på denna sida, liksom till vänster, hittar du merparten av de länkar från detta år som sidan innehåller.

Utvärdering av temadagen aldrig mer Verdun.

Utvärdering av era önskemål på en lärare.

En sammanställning av era förkunskapsresultat jämfört med preliminära betyg.

En sammanställning av utvärderingsresultaten för samhällskunskap läsåret 07/08

En sammanställning av utvärderingsresultaten för HiA under läsåret 07/08.

Historia

Ljus och mörker

Välkomna till ytterligare en termin med historia. Denna gång läser vi om det ljusa och det mörka i 1900-talets historia.

Lista med opponenter och respondenter till den ljusa uppsatsen.

En stencil att fylla i angående din lästa novell av Peter Englund. 

En fördelning till rollspelet kring terrorism. Ett kompendium med artiklar. Instruktioner för paperskrivande.

HiB

 Vi börjar med att läsa kalla kriget.

Tre kinesiska ledare. Här finns instuderingsfrågor.

En planering för studierna om kalla kriget.

Frågor till Brända av solen.

En planering för antiken. Krav på arbete

En undersökning av historiska begrepp.

HiA

Lite boktips för sommaren. Alla elever som ska läsa Historia B ska läsa en historisk bok i början av höstterminen eller under sommaren. Här är kraven på denna bokuppgift.

Er läxa på epoker och årtal. Övning kring Vasa, kring de äldsta källorna omnordbor, kring brandskattningen av Visby.

Den första epok vi ska studera blir renässans och reformation. Här finns exempel på bildkonst. Här finns en planering. Här finnsinstuderingsfrågor. Ett kompendium med anteckningar.(tyvärr mycket stort -ca 15 Mb - PDF-fil)

Revolutionernas tid. Instruktioner för små arbeten. En övning med källor till Londons polis. Ett faktablad om polisen. En övning om kolera och den industriella revolutionen. Ett faktablad kring kolera. En övning om häxor. Enplanering för arbetsområdetDomar under skräckväldet.

Imperialism och första världskriget. Här finns texter som handlar om imperialismen. En planering för arbetsområdetKort om orsakerna till första världskriget. Kompendium med lektionsanteckningar.

Mellankrigstiden. Ett papper med instruktioner för ett arbete.

Andra världskriget. Ett papper med moraliska frågor.

aulan

 Alla som läser SP-SP i tvåan lyssnade den 18 mars på föredrag om att engagera sig i en FN-förening.

Samhällskunskap

ShC

Valfrågor. En skiss över innehållet i valfrågorna.

Lag och rätt. De muntliga kriterierna finns här. Ordningen för redovisningarna finns r.

FN-rollspel. Du ska välja vilket land du önskar vara i FN-rollspelet. Blankett finns här. Reflektion kring FN-rollspelet.

Hemtenta till avsnittet Internationell ekonomi.

Håkan åker till Gdansk. Under den lektion du missar ska du ta reda på varför pappersfabriker ligger där de ligger.


ShB

Här börjar kursen i Samhällskunskap B.

Nuvarande arbetsområde: Sociala frågor. Här finns diskussionsfrågor kring jämställdhet. Bedömningsmall för muntlig redovisning.

Föregående arbetsområde: Nationalekonomi.r finns en planering. Ett dokument som beskriver skillnaden mellan adaptiva och rationella förväntningar. Ett bildspel kring adaptiva förväntningar. Instuderingsfrågor till provet.

Föregående arbetsområde: internationell politik. Här finns instuderingsfrågor. En reflektion kring FN-rollspelet.

En preliminär fördelning av rummen till Strasbourg. Ett program för resan.

ShA

Nuvarande arbetsområde: Opinionsbildning. Hemtenta och ämnesförslag

Föregående arbetsområde: Danmark. En PBL-illustration

Föregående arbetsområde: NationalekonomiHär finns ett kompendium med lektionsanteckningar och en planeringPrisövningar.

Föregående arbetsområde: ArbetsmarknadHär finns platsannonser att söka.

Föregående arbetsområde: Statskick och ideologierSocialistiska kort. En planering för arbetsområdet.

Föregående arbetsområde: befolkning. En planering för arbetsområdet. Ett kompendium med lektionsanteckningarInstruktioner för Mission Impossible.

Övrigt

Här finns ett kontrakt inför studentexamen 2010.

Sidans länkar

Natekplan

PLANERING SP2CD

arbetsområde: NATIONALEKONOMI – MAKRO

Vecka 9: Ekonomiska system, historisk bakgrund, …

glosor

exportedGraphic_1.pdfGlosor

till avsnittet Internationell EkonomiNic-land

Marknadsekonomi

Planekonomi

Övergångsekonomi

MVA (…

The rational expectations revolution

The rational expectations revolution

The rational expectations revolution swept through the economics …

Grupper inför Strasbourg

Grupper inför Strasbourg

1 Demokrati o medborgarskap

Malin O

Rebecca

William

Holger

Johanna

Hannes

2 Miljö

Liten social undersökning

ShB Sp2cd: Liten undersökning

Uppgift:

Läs igenom utdelad stencil och fundera på vilken undersökningsmetod …

Pappersubung

Arbetsuppgift SP3cd

Lokaliseringsfaktorer

På måndag vecka 36 ska du arbeta med följande:

Det finns i …

Boktips

Boklista

Nedan finns tips om några böcker. Man kan givetvis välja helt andra böcker än dessa..

Författare …

valplan Sp3cd

redovisningsgrupper

munt redovis

opposition

reflektion 09

instrukt terrorismpaper

terrorism kompendium

hemtenta_Sp3cd

landfordelning_sp3cd_terrorism

nollpunkten

valblankett FN

bedomning_sp2cd

kinafragen

tre ledare

disk jamstalldhet

Indstuderingsfragor makro

ansokan FN

adapexp

begrepp

krav_pa_arbete_antiken

planering sp2d

program Euroscola

rum_euroscola

reflektion 08

instuderingsfrågor Internationell politik

utvärdering ShA sp1d

utvärdering Hia sp1d

förkunskapsresultat

planering Sp2d efterkrig

Frågor till "Brända av solen"


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund