glosor

exportedGraphic.pdfexportedGraphic_1.pdfGlosor

till avsnittet Internationell EkonomiNic-land

Marknadsekonomi

Planekonomi

Övergångsekonomi

MVA (manufacture value added)

Marginalnytta

Importsubstitution

Frihandel

Komparativa fördelar

Absoluta fördelar

Terms of trade- bytesförhållandet

Export 

ImportexportedGraphic_2.pdf

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund