Grupper inför Strasbourg

Grupper inför Strasbourg

1 Demokrati o medborgarskap

Malin O

Rebecca

William

Holger

Johanna

Hannes

2 Miljö

Axel

Viktor

Michel

Johan G

Hilma

Ida

Johann
Andrea

3 Dynamiskt Europa

Kristoffer L

Helles

Kristoffer Ö

Ebba

4 2009 Kreativitet mm

Elin

Malin S

Ellen

Emil

5 Social osysselsättning

Ahmad

Christopher C

Elin I

Emma

Nellie

Åsa

6 Europas framtid


Agnes

Jack

Sofia

Claudia

Varje grupp ska:

Inom ramen för sitt område bestämma en frågeställning eller ett fokus

Gruppen ska förbereda ett muntligt anförande inför klassen

Det muntliga framförandet ska vara drygt 10 minuter

Det muntliga framförandet sker i normalfallet på engelska

Om man inte ska åka till EUROSCOLA kan man också välja på att författa ett paper som besvarar frågan

Detta paper ska innehålla både en beskrivande faktadel och analys/svar på frågan

Omfattningen bör vara ca 2 sidor

Deadline för ett eventuellt skriftligt arbete är den 2 februari. 

De muntliga redovisningarna sker den 2 februari och den 4 februari.

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund