Liten social undersökning

ShB Sp2cd: Liten undersökning

Uppgift:

Läs igenom utdelad stencil och fundera på vilken undersökningsmetod du vill använda när du nu skall göra en pilotstudie – en muntlig eller skriftlig utfrågning över valfritt ämne. Du ska arbeta tillsammans med en annan elev (i undantagsfall två).

Ämnet ska handla om välfärdssamhället på lokal nivå.

Vad man särskilt skall tänka på vid arbetet med undersökningen är:

1. Vad är syftet med undersökningen?

2. Vilka är frågeställningarna?  

3. Vad skall jag tänka på vid frågeformuleringarna?

4. Hur skall jag åstadkomma en intressant och tydlig redovisning?

Undersökningen skall redovisas inför klassen. Redovisningen bör innehålla en del där skäl för metodval redovisas och de svårigheter och problem man stött på under arbetet liksom givetvis vilka slutsatser man kommit fram till. 

Ni disponerar ca 15 minuter till redovisningen.

Förslag på ämnen till pilotstudien

Hur ditt välfärdssystem fungerar i praktiken 

Sjukdom fysisk/psykisk, arbetslöshet, barnomsorg, fritidsverksamhet, invandrarmottagning, arbetsskador/rehabilitering, partnerskap, alkoholister, narkomaner, ungdomsbrottslighet, äldreomsorg, när folk dör,  med mera

Tidsplan

Ämne ska vara bestämt och lämnas in till mig.

Fyra lektioner : Förbereda och genomföra undersökningen samt förbereda redovisningen.

Redovisningen sker under två lektioner. Ordningen lottas. 

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund