Natekplan

PLANERING SP2CD

arbetsområde: NATIONALEKONOMI – MAKRO

Vecka 9: Ekonomiska system, historisk bakgrund, den sovjetiska modellen

Vecka 10: Mån: Diskussion kring alternativ till marknadsekonomin

Vecka 11: Onsdag läxa 309-314 (ekonomiska system),
Penningpolitik, finanspolitik ( eventuellt arbetsmarknadspolitik)

Vecka 12: Multiplikatoreffekten (repetition). 

Konjunkturer 

Inflation, 

Onsdag: Läxa 348-354 (konjunktur o inflation),
358-365 (finans- och penningpolitik), 

Vecka 13 Phillipskurvan och NAIRU, Monetarism o keynesianism
Bytesekvationen, adaptiva och rationella förväntningar,
Övningar med fiktiva ekonomier (eventuellt).
Målkonflikter i svensk ekonomisk politik -diskussion (sidan 378-380)

Vecka 14 Ons: Prov 310-314, 348-354, (354-355 om vi hunnit med arbetsmarknadspolitik), 358-365 och 371-372. (Eventuellt sidan 378-380)

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund