Hip3 15-18

Välkommen till Katedralskolan. Här lägger jag ut de dokument du får i historia och samhällskunskap .

Alla länkade dokument kommer så småningom att hamna både i den löpande texten och i rutan här bredvid.  De finns dessutom längst ner på sidan.

Samhällskunskap 3

Här finns en fördelning av vem i klassen som representerar vilket land i FN-rollspelet.

Historia 3


Läsåret 15/16

Samhällskunskap 2

Berlin

Här finns ett preliminärt program.

Internationell politik

Här finns en planering, instuderingsfrågor, papper om anarki och interdependens, kompendium med lektionsanteckningar, bildspel om mänskliga rättigheter.

FN-rollspel

Här finns planering, landblankett och landinfo ni ska ta reda på.

Nationalekonomi

Här finns en planering. Här finns ett kompendium med instuderingsfrågor OCH lektionsanteckningar.

Historia 2b

Minnet av Förintelsen och GULAG. Er hemtenta.


Läsåret 15/16

Historia 1b

Revolutionernas tid

Anteckningar om den amerikanska revolutionen. Bildspel om en fransk och en engelsk premiärminister. Varför inte en fransk industriell revolution?. Anvisningar inför provet.

Imperialism och första världskriget

Resultat från utvärdering av resan till Flandern

Samhällskunskap 1

Drömsamhället

Här finns instruktioner kring drömsamhället.

Befolkning

Här finns en planering kring befolkningsavsnittet

Lag och rätt

Här finns lite småarbeten kring lag och rätt

2015-08-26 13.00.13

En dag i HiP1:s liv (fler bilder här)

Krig och Konflikter

Här finns ett utkast till en planering för hela höstterminen

Musklernas tid

Här har du ett slags kompendium för den mer krigiska delen av avsnittet. 

Krutets tid

Fortifikationer. En översikt på hela avsnittet. Ett kompendium med olika slag.

Modern krigföring

En översikt över det amerikanska inbördeskriget

Internationell teori

En översikt över Israel-Palestinakonflikten. En översikt över konflikten på Balkan.

Samtliga dokument i datumordning


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund