Varför vann Hitler?


• Diskutera i grupp vilken betydelse ni tillmäter de olika faktorer som kastats fram som förklaring till till varför Hitler fick ett såpass starkt stöd av det tyska folket..
• Plocka fram de tre faktorer som din grupp anser vara mest betydelsefulla, och var beredda på att motivera ert svar.

Orsaksfaktor Stor betydelse Liten betydelse Ingen betydelse
Demokratin i Weimarrepubliken fungerade dåligt      
Det tyska folket hade ett latent judehat      
Depressionen och den höga arbetslösheten      
Hitler var en stor demagog      
Revanschlust efter Versaillesfreden      
Att kommunister och socialdemokrater stred mot varandra istället för mot Hitler      
Folk var rädda för en kommunistisk revolution      
Dolkstötslegenden minskade förtroendet för politiker      
Hyperinflationen      
Industrialismen hade gjort folk rotlösa      
Man tror sig behöva ”en stark man” i kristider      
Segrarmakternas uppträdande t.ex ruhrockupation