Mission impossible

Du är president, kung eller premiärminister i ett U-land. Du har all makt, om du vill ha den. Landet kan vara ett verkligt land eller ett land som inte finns men ändå uppvisar typiska drag. Landet är fattigt och har en befolkningsökning på omkring 2 %.

Din uppgift är att finna vägar att dra landet ur fattigdomen. Du ska lösa uppgiften inom en 25-årsperiod. Den uppgift som är bäst löst behöver inte vara den där total framgång nås. En diskussion där svårigheter framhävs, stöts och blöts, är med allra största sannolikhet en bättre framställning än en segerparad.  


Följande information kan vara av värde redan inledningsvis (visserligen kraftig generaliserad men)

qqxsgPop-Man 1.gif

Asien- Här har man satsat på avsaluproduktion av jordbruksprodukter. Världsmarknadspriset har sjunkit på jordbruksprodukter dels beroende på rika länders prisdumpning, dels beroende på en avtagande marginalnyttokurva för livsmedel. En annan väg är industriproduktion där man framförallt satsat på textil- och elektronikproduktion. Antalet undernärda, som mått på fattigdom, var 16% år 1999 vilket är en kraftig minskning i förhållande till hur det såg ut för 20-30 år sedan. I framförallt Kina och Indien så minskar antalet fattiga mycket snabbt. Sådär ur minnet har jag för mig att det rör sig om 50.000 människor per dag som hamnar ovanför det absoluta fattigdomsstrecket. Jag hoppas att jag ska kunna finna en artikel om hur Indien (som exempel) drastiskt har förändrats de senaste decennierna.

storkyes.jpg

Afrika- Man har vanligen gjort en satsning på industrin och försummat jordbruket. Det finns en stark och tilltagande korruption. Biståndspengar, och interna satsningar, når ofta inte fram till avsedd adressat. Pengarna har istället gått till importerad lyxkonsumtion. Afrika har ej landbrist, även om de senaste årens befolkningsökning i vissa områden har gjort ägosplittringen stor. Ett särskilt problemområde är Sahel- området omedelbart söder om Sahara. Antalet undernärda är i Afrika (söder om Sahara) 34 %. Denna siffra har varit i stort sett konstant i 30-35 år. De flesta problemen i världsdelen är koncentrerade till det "svarta" Afrika. Det bör dock sägas att det under de senaste åren har kommit flera tecken på att denna mörka bild avsevärt bör ljusas upp. Du ska få en artikel där en relativt positiv afrikabild målas upp (notera dock att du kunde ha fått en annan artikel med en mörkare bild).


Latinamerika- I Latinamerika är ett stort problem jordens och rikedomarnas fördelning. Man har bl.a. ett system med storgods, kallade latifundier eller haciendor. I genomsnitt är dessa 30 gånger större än ett genomsnittligt småjordbruk. I motsats till t.ex. Europa är dessa betydligt mindre effektiva än småjordbruken. Antalet undernärda, som mått på fattigdom, är 11% - också här en kraftig minskning. I delar av Karibien är problemen med undernäring relativt stora.

bennettcorn.jpg

Du kan finna information på flera ställen. Reflex utgör t.ex. en källa till en hel del kunskaper. Föregående upplaga av Reflex tog också upp en del saker som den nuvarande inte tar upp t.ex den gröna revolutionen, konstbevattning och den framtida försörjningssituationen. Det finns på geografiavdelningen på skolbiblioteket en hel del länderstudier av intresse och så vidare.


Arbetet ska vara klart någon gång. Ett riktvärde är två till tre A4-sidor text. Du arbetar i normalfallet med en klasskamrat.skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund