S15c

Här lägger jag ut de dokument du får i samhällskunskap.

Alla länkade dokument kommer så småningom att hamna både i den löpande texten och i rutan här bredvid.  De finns dessutom längst ner på sidan.

Samhällskunskap 3

Här kan du se i vilket land du ska vara (preliminärt i FN-rollspelet.


Läsåret 2016-17

Samhällskunskap 2

Berlin

Här finns ett preliminärt program för resan till Berlin.

Nationalekonomi

Här finns en planering för avsnittet. Här finns ett kompendium med både lektionsanteckningar och instuderingsfrågor.

Internationell politik

Här finns planeringen, en beskrivning av anarki och interdependens, lektionsanteckningar, instuderingsfrågor, bildspel om mänskliga rättigheter.

FN-rollspel

Här finns planering, en landblankett och lite info om vad ni ska ta reda på om er land.


Från ettan

Här finns en beskrivning av uppgiften kring drömsamhället: diskussionen kring Rawls och Nozick.

Små laborationer kring arbetsmarknaden.Samtliga dokument i datumordning


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund