Sidtopp
Sp2d
Nv2e
Historia C
Nv3a
Startsida

Till startsidan

Kattes hemsida

Sp2d hemsida

Uppdaterad 15/10/06

Slaveri

-----------------------

Faktasamling

Inledning
Det finns ett kapitel i er bok som handlar om slaveri. Detta papper är mer avsett som ett komplement till denna bok. Denna sida är fokuserad på slaveriet i Nordamerika, men er uppgift har naturligtvis ett vidare spektrum än så.

Slaveri var en vanlig företeelse i de tidiga jordbrukskulturerna (t.ex i Egypten, Grekland och Rom). I romarrikets slutskede började slaveriet att minska i omfattning. Under tidig medeltid ersattes, på större delen av kontinenten, slaveriet av livegenskap.
I Sverige dröjde det till 1335 innan slaveriet– eller träldomen– formellt avskaffades. I andra delar av världen levde dock slaveriet kvar, t.ex i arabvärlden. Trots slaveriets långa frånvaro i Europa så markerar upptäckten av Nya Världen ett uppsving för slavhandlen och utökning av slaveriet som världen vare sig förr eller senare upplevt.
I föreliggande källsamling har jag samlat diverse uppgifter om slavhandeln över Atlanten, uppgifter om slavarnas villkor och i någon mån vissa dåtida utsagor som kan förklara den mentalitet som gjorde slaveriet möjligt. Rätt mycket bygger på boken Without Consent or Contract av nobelpristagaren och ekonomhistorikern Robert Fogel.

Utdrag ur History of Liverpool, 1957
In the long run, the triangular trade operation, based on Liverpool, was to bring benefits to all, not least to the transplanted slaves, whose descendants have, subsuquently achieved in the New World, standards of education and civilization far ahead of their countrymen whom they left behind.

Slavhandeln, Afrika och Europa
Utdrag ur en gymnasielärobok i historia från Zimbabwe
Effects of the slave-trade
The capture and labour of slaves caused many changes in both African and European societies. The slave trade changed the relationship between Africa and Europe.
Changes in Africa
The slave-trade made huge profits for European merchants, especially british ones. Some merchants used the money to build machines and factories. Slaves laboured in Europe´s colonies to produce raw materials like sugar, tobacco and cotton....
The slave trade caused a great deal of war within Africa. European merchants sold guns to Africans and encouraged wars between African societies. - - - Many people were taken and much land was left uncultivated. The loss of people seriously weakened societies, especially as raiders usually captured the healthiest young men and women. Some great African states were completely destroyed. For example Portuguese slave-traders weakened and finally destroyed the kingdom of Kongo, in what is now Angola.

The slave trade damaged the economies of African societies. It did this in two ways:
1. The slave trade forced Africa to export one of its most valuable raw materials- the labour of its men and women. They would not use these goods to produce wealth and to develop Africa.
2. The slave trade brought cheap imported goods to Africa. In this way, it destroyed the livelihoods of many African craftworkers. Before the slave trade African craftworkers manufactured and traded in high quality cloth, iron, pottery and leather goods. They made these goods by hand. Just like the craftworkers in Europe, they could not compete with cheaper machine-made goods.
During the slave trade, Africa supplied raw materials and Europe supplied manufactured goods. This was a system of unequal exchange. It enabled Europe’s trade and industries to develop, while Africa became underdeveloped. The slave trade made huge profits for European merchants, especially British ones. So profits from the slave trade and the labour of the slaves helped bring about the Industrial revolution in Britain. This helped some European countries and the United States of America to become the richest and most powerful countries in the world.

Skiss över hur utrymmet på en båt som fraktar slavar över Atlanten ska utnyttja utrymmet ombord på båten maximalt.

Slavhandelns omfattning
Det är svårt att beräkna omfattningen av slavhandeln över Atlanten. Följande tabell ger en vägledning om olika tal som olika forskare kommit fram till.
Tabell 1 Slavimport över Atlanten 1451- 1870

Forskare Land Import
Philip Curtain USA 9 566 100
Joseph Inikori Nigeria 13 392 000
James Rawley USA 11 345 000
Paul Lovejoy Storbritannien 9 778 500
Per O. Hernæs Norge 10 869 594

I samtliga fall kan antalet fraktade beräknas till ytterligare 2-3 miljoner. ”Svinnet” är helt enkelt dödligheten ombord på slavskeppen.

Karta 1 Mottagarländer av afrikanska slavar (i tusental)Karta över mottagarländer
Ovanstående karta gör inte anspråk på att visa samtliga mottagarländer. Den torde dock visa att de stora mottagarländerna framförallt var de sockerproducerande kolonierna. Enligt nobelpristagaren Robert W. Vogel kan mellan 60-70% av slavarna beräknas ha anlänt till någon av "sockerkolonierna".

Varför slavantalet ökade i USA
Trots att USA långtifrån var det land som tog emot flest slavar så var USA:s position i slavhandlen central. Långt större andel av de slavar som levde i Amerika , än den andel man mottagit, fanns i USA. År 1825 fanns t.ex 1 750 000 slavar i USA vilket motsvarade 36% av alla slavar i hela Amerika. Så här förklarar den amerikanska historikern Robert Fogel detta (jag kan dock tänka mig åtminstone en alternativ förklaring):
Thus the United States became the leading user of slave labor in the New World, not because it participated heavily in the slave trade but because of the unusually high rate of natural increase. [...]
Despite its peripheral role in the Atlantic slave trade, the size of its slave population and the success of its plantation system during the three decades preceding the Civil War made the South the greatest center of slavery in the New World and the bulwark of resistance to the abolition of slavery.


De svarta i Nordamerika
I nedanstående tabeller kan man se vilka av USA:s stater som var ”slavstater”, och med ledning av t.ex en historisk atlas också se vilka slavstater som under det amerikanska inbördeskriget stannade kvar i unionen.
De slavstater med ett högt antal slavar per slavägare är i allmänhet de stater där plantagesystemet var som mest utvecklat.
Ytterligare en sak att fundera över är varför uppslutningen kring ”söderns sak” var så stor trots att andelen slavägare i de flesta fall var relativt låg i de flesta sydstater.

Tabell 2. Slavägares andel av befolkningen i USA 1860 1

State Slaveholders Slaveholders in white pop. (%) Slaves per slaveholder
AL 33,730 6.4 12.9
AR 11,481 3.5 9.7
DE 587 0.65 3.1
FL 5,152 6.6 12.0
GA 41,084 6.9 11.2
KY 38,645 4.2 5.8
LA 22,033 6.1 15.0
MD 13,783 2.7 6.3
MS 30,943 8.7 14.1
MO 24,320 2.3 4.7
NC 34,658 5.5 9.6
SC 26,701 9.2 15.1
TN 36,844 4.4 7.5
TX 21,878 5.2 8.3
VA2 52,128 5.0 9.4
VA12 48,523 7.0 9.7
WV2 3,605 1.0 5.1
Total 393,967 4.93 10.0

The number of free households in the 15 slave states was 1,515,605. White includes ”half-breeds.”

Gulmarkerade celler indikerar de slavstater som deltog i det amerikanska inbördeskriget på Nordstaternas/unionens sida.


Uppgifterna är hämtade från den amerikanska folkräkningen 1860. Jag har i min tur hittat dem på den modererade usenetgruppen soc.history.war.us-civil-war.

2 VA includes the present state of WV, VA1 is just the present state of VA, and WV is just the present state WV. The whole of VA in 1860 (i.e. VA1 plus WV) was used in later calculations. [West Virginia bröt sig under inbördeskriget ur Virginia och deltog på unionens sida under kriget. West Virginia är fortfarande en egen delstat]

3 White population used was the total of the 15 states (WV included with VA) in the table.


Tabell 3 Befolkningsgruppernas storlek per koloni 1750

Koloni Vita Svarta
New Hampshire 26 955 550
Massachusetts 183 925 4075
Rhode Island 29 879 3347
Connecticut 108 270 3010
New York 65 682 11 014
New Jersey 66 039 5354
Pennsylvania 116 974 2872
Delaware 27 208 1496
Maryland 97 623 43 450
Virginia 129 581 101 452
North Carolina 53 184 19 800
South Carolina 25 000 39 000
Georgia 4200 1000

Tabell 4 Den svarta befolkningen i USA 1790

Delstat Slavar Fria
Maine 0 536
New Hampshire 157 630
Massachusetts 0 5369
Vermont 0 269
Rhode Island 958 3484
Connecticut 2648 2771
New York 21 193 4682
New Jersey 11 423 2762
Pennsylvania 3707 6531
Delaware 8887 3899
Maryland 103 036 8043
Virginia 292 627 12 866
North Carolina 100 783 5041
South Carolina 107 094 1801
Georgia 29 264 398
Kentucky 12 430 114
Tennessee 3417 361

Tabell 5 Befolkningsgruppernas storlek per delstat 1860

State White Free Colored Slave Total[1] Military[2]
AL 526,271 2,690 435,080 964,201 99,967
AR 324,143 144 111,115 435,450 65,231
CA 323,177 4,086 0 379,994 169,975
CT 451,504 8,627 0 460,147 94,411
DE 90,589 19,829 1,798 112,216 18,273
FL 77,747 932 61,745 140,424 15,739
GA 591,550 3,500 462,198 1,057,286 111,005
IL 1,704,291 7,628 0 1,711,951 375,026
IN 1,338,710 11,428 0 1,350,428 265,295
IA 673,779 1,069 0 674,913 139,316
KS [3] 106,390 625 2 107,206 27,976
KY 919,484 10,684 225,483 1,155,684 180,589
LA 357,456 18,647 331,726 708,002 83,456
ME 626,947 1,327 0 628,279 122,238
MD 515,918 83,942 87,189 687,049 102,715
MA 1,221,432 9,602 0 1,231,066 258,419
MI 736,142 6,799 0 749,113 164,007
MN 169,395 259 0 172,023 41,226
MS 353,899 773 436,631 791,305 70,295
MO 1,063,489 3,572 114,931 1,182,012 232,781
NH 325,579 494 0 326,073 63,610
NJ [4] 646,699 25,318 18 672,035 132,219
NY 3,831,590 49,005 0 3,880,735 796,881
NC 629,942 30,463 331,059 992,622 115,369
OH 2,302,808 36,673 0 2,339,511 459,534
OR 52,160 128 0 52,465 15,781
PA 2,849,259 56,949 0 2,906,215 555,172
RI 170,649 3,952 0 174,620 35,502
SC 291,300 9,914 402,406 703,708 55,046
TN 826,722 7,300 275,719 1,109,801 159,353
TX 420,891 355 182,566 604,215 92,145
VT 314,369 709 0 315,098 60,580
VA [5] 1,047,299 58,042 490,865 1,596,318 196,587
VA1 [5] 691,424 55,269 472,494 1,219,299 129,786
WV [5] 355,875 2,773 18,371 377,019 66,801
WI 773,693 1,171 0 775,881 159,335


[1] Total includes other racial/ethnic groups.
[2] White males aged 18-45
[3] KS became a state in 1861; it was a territory during the Census.
[4] "Slaves" are "colored apprentices for life."
[5] VA includes the present state of WV, VA1 is just the present state of VA, and WV is just the present state WV. The whole of VA in 1860 (i.e. VA1 plus WV) was used in later calculations.

Fick de mat?
Samme Robert Vogel har beräknat dieten för USA:s slavar och jämfört med andra folkgrupper vid ungefär samma tid. Notera att den amerikanska konsumtionen av kött idag ligger mycket högt, och t.ex den italienska relativt lågt- se t.ex SÅ.

Tabell 6 Årlig per capita konsumtion av kött o i olika populationer under 1800-talet (pounds = halvt kilo?)

Land År Pounds
Australien 1890 246
USA 1879 186
USA-slavar 1860 179
Paris 1850 159
Cuba-slavar 1857 126
Arbetare i Massachusetts 1873 121
Berlin 1850 105
Storbritannien 1890 105
Antwerpen 1850-59 91
Surinam-slavar ? 89
Tyskland 1894 88
Frankrike 1890 74
Österrike-Ungern 1890 64
Nederländerna 1899 48
Ryssland 1890 48
Italien 1890 23

Fick slavarna stryk?
Robert Vogel har också tittat på denna fråga. Med hjälp av statistik från ett par stora plantager kom han fram till:
The records show that over the course of two years a total of 160 whippings were administered, an average of 0,7 whippings per hand per year. About half the hands were not whipped at all during the period. [...]
Whipping, which I had assumed was so common that demoralization among slaves was widespread... was certainly there and was indispensible to the operation of the gang system (arbetsmetod på plantagerna). But it´s use was more premeditated and selective than I had imagined. Planters did not abandon rewards because they had the power to whip.


En annan forskare, Howard Zinn, har dock gett Vogel svar på tal.
One could also say: Half of all slaves were whipped. That has a different ring. That figure (0,7 per hand per year) shows whipping was infrequent for any individual. But looked at another way, once every four or five days, some slave was whipped.

The White man´s Burden
Ett motiv till varför europeiska stater skaffade kolonier var att man, som Kipling uttryckte det, hade ”a white man`s burden”. Som kulturfolk skulle man uppfostra infödingarna. Denna syn på den infödda befolkningen gjorde det också lättare att motivera slaveriet. följande citat av Cecil Rhodes kan tas som representativt för denna inställning. (Cecil Rhodes var brittisk representant i Sydafrika och låg bakom mycket av den brittiska expansionen där. Han fick också ge namn åt Rhodesia, nuvarande Zimbabwe, och Nordrhodesia, nuvarande Zambia)
Jag påstår, att vi är världens främsta folkslag och att det är desto bättre för mänskligheten, ju mer av världen vi bebor. Jag påstår, att för varje åker, som läggs till vårt territorium, betyder det fler människor av den engelska rasen, som annars inte skulle ha kommit till världen. Dessutom betyder det helt enkelt slutet på alla krig, om större delen av världen uppgår i vårt välde. [...]
Då Gud uppenbarligen format den engelsktalande rasen till sitt utvalda verktyg, genom vilket han i samhället vill skapa ett tillstånd, som vilar på rättvisa, frihet och fred, måste han tydligen önska, att jag gör vad jag kan för att ge denna ras så stort verksamhetsfält och så mycket makt som möjligt. Därför– om det finns en Gud– tänker jag, att det, som han vill att jag skall göra är att färga så mycket som möjligt av Afrikas karta brittiskt röd och att på annat håll göra vad jag kan för att befordra sammanhållningen och utsträcka den engelsktalande rasens inflytande.


Slavar berättar
Olaudah Equiano födees i Benin 1745. Han kidnappades vid 7 års ålder. Han såldes som slav i Afrika flera gånger, kom till Barbados och såldes slutligen till en plantageägare i Virginia. Där fick han namnet Gustavus Vassa. Vid 21 års ålder köpte han sig fri och flyttade till England där han giftesig och skrev sina memoirer.
One day, whem all our people were gone out to their works as usual and only I and my dear sister were left to mind thehouse, two men and a woman gor over our walls, and in a moment seized us both, and without giving us time to cy out or make resistance they stopped our mouths and ran off with us into the nearest wood. Here they tied our hands and continued to carry us as far as they could till night came on, when we reached a small house where the robbers halted for a refreshment and spent the night. We were then unbound but were unable to take any food, and being quite overpowered by fatigue and grief, our only relief was some sleep, whick allayed our misfortune for a short time. [...]
The first object which saluted my eyes when I arrives on the coast was the sea, and a large slave ship which was then riding at anchor and waiting for its cargo. [...]
When I looked around the ship and saw alarge furnace or copper boiling and a multitude of black people of every description chained together, every one of their countenances expressing dejection and sorrow, I no longer doubted my fate; and being quite overpowered with horror and anguish, I fell motionless on the deck and fainted. I now saw myself deprived of every chance of returning to my native country or even the least glimpse of hope gaining the shore. [...]
I was not long suffered to indulge my grief; I was put down under the decks, and there I received such a salutation in my nostrils as I had never experienced in my life, so that with the loathsomeness of the stench and crying together, I became so sick and low that I was not able to eat[...] but soon, to my grief, two of the white men offerered me eatables, and on my refusing to eat, one of them held me fast and laid me across the windlass, and tied my feat while the other floged me severely.


På 1930-talet lär USA:s regering intervjua många äldre svarta människor som varit slavar. Henry Trentham hade varit slav i North Carolina.
I was born near Camden, on Dr Trentham´s plantation. My family lived there too. It was an awfully big plantation, with about 400 slaves. The slave houses looked lika a small town. There was a mill for the corn, a cotton gin, shoe shops, tanning yards and lots of cloth-wearing looms. Master had four overseers. They drove us sun-up to sunset. Women had to keep up with the men. Most slaves cooked at their houses. We got weekly rations– pretty good, like what you´d have now.
We got a week holiday over christmas, and got our shoes for the year. On the fourth of July there´d be a big dinner, barbeque and cake. There was a church, where the preacher told us to do as we were told. We weren´t allowed books, so I can´t read or write. There was a jail for punishment. I saw slaves whipped by overseers, but mostly if slaves didn´t suit Master, he sold them on. Missis didn´t like to beat them much.

Till sidans topp

---------

Robert W. Fogel

Nobelpristagare 1993

Egendomliga bilder dök upp när jag letade slaveribilder på nätet...
Cecil Rhodes
| Skolblogg| Temaindex| Kalender | Startsida | Om Håkan | Katte | Arkiv