Sidtopp
Sp2d
Nv2e
Historia C
Nv3a
Startsida

Mål för slaveristudier

Studierna om slaver bedrivs med hjälp av problembaserat lärande (PBL). Målet för studierna om slaveri ska vara att känna till:

  • Orsaker till att slaveri uppkommer, och orsaker till att det upphör
  • Hur slaveriet sett ut under olika tider
  • Orsaker till att vi idag fördömer slaveriet

Gruppen bestämmer själv vilka delfrågor som måste besvaras innan dessa mål kan uppnås. Redovisning, i valfri form, äger rum ???, då någon slags test/prov görs. Jag överväger att låta en kollega skriva frågorna.

Illustration nummer 1

Magnus Eriksson ändrar 1335 Västergötlands och Värmlands lagsaga

"Alt mankyn ælder qvinkøn sum i Wæsgøzko ældir Wærinsko laghsaghu fødhes af krisnum manne ældir kono, maa aldrigh thræl ælder ambut wæra, aldre thetta namn bæra, ty att Gudh frälste os, frälsa af hædne oc hædhindom, sva haffwer oc han them frælsat, oc fyrnæmdir konungir med hanum"

Illustration nummer 2

Cheopspyramiden Grekisk vas
Svensk film Harem på Samoa
Romersk lertavla Sudan
Karta
Arabisk tavla Amerikanskt bomullsfält
Ett fartyg En kvinna

Illustration nr 3

Kväkarkongress 1758

"believing that God created all men equal and that therefore no one has the right to own another human being, and slavery thus is inconsistent with Christianity"

1789 - deklarationen om de mänskliga rättigheterna

Till följd härav erkänner och förklarar nationalförsamlingen i det Högsta Väsendets namn att följande rättigheter tillkommer varje människa och medbogare:

Artikel 1

Människan föds och förblir jämlik till sina rättigheter. Samhällelig åtskillnad får endast grunda sig på allmänt intresse.

1839

The British and Foreign Anti-Slavery Society bildas

1862 Emancipation Proclamation

"That on the 1st day of January, A.D. 1863, all persons held as slaves within any State or designated part of a State the people whereof shall then be in rebellion against the United States shall be then, thenceforward, and forever free; and the executive government of the United States, including the military and naval
authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, in any efforts they may make for their actual freedom.”

Till startsidan

Kattes hemsida

Uppdaterad 15/10/06

| Skolblogg| Temaindex| Kalender | Startsida | Om Håkan | Katte | Arkiv