Temaindex

Min sajt är ju organiserad efter respektive klass. Det gör att det ibland kan vara svårt att hitta saker när man inte vet när, och i vilken klass, saker har varit aktuella i undervisningen. Detta är ett första embryo till ett index för denna sajt som organiseras i en tematisk form. Jag har enbart tagit med större kompendier, lektionsanteckningar och dylikt. Jag har inte lagt ut keynotepresentationer och slikt annat än i undantagsfall. Risken är betydande att jag missat ett och annat som borde finnas här.

Historia

Samhällskunskap

Allmänt


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund