Ett budskap?

Teckning upphittad efter att några elever suttit vid min kateder. Försöker någon tala om något för mig?


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund