FN-rollspelet är över

Glada delegater

Årets FN-rollspel är över. Nu återstår ett ganska omfattande arbete med att bedöma hur det har gått. En del av detta är att fylla i en reflektion som har inslag både av självutvärdering och en bedömning av hur rollspelet fungerade. Kort sagt: en reflektion

Denna reflektion kommer också att bedömas.

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund