Det fanns inte baracker till alla fångar så de levde i jordkulor


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund