Emma framför Anne Franks grav


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund