Skogen fanns inte 1945


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund