Jordbävningskatastrofen i Skåne

Fem bilder som visar på de fruktansvärda följderna av jordbävningen...


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund