Män tänker..

Ett autentiskt citat levererades av kvinnan på bilden. 

”Män tänker ju mer än kvinnor”

Och bilden är tagen EFTER att hon hade sagt det.

IMG_0247

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund