Ny musik

Ett par damer har donerat ny musik till fröjd för alla provskrivare. Tre fulla CD-skivor där Bergakungens sal kan öka inspirationen i provets slutskede.

photo

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund