Renässans

Historieprogrammet fick som provfråga rita ett renässanskonstverk. Här kan du beskåda ett antal av dessa konstverk. Av hänsyn till de inblandade eleverna är verken anonyma.

17 okt 2009 11.15


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund