EU-föreläsning med smil


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund