Stötande!

Idag sade en elev att allt pussande i korridorerna är stötande. På fullt allvar. Och i Nv2e blossar verkligen kärleken.

Johan och Amanda


skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund