Om sajten

Detta är min nya sajt. Denna sajt är gjord i ett program där jag har liten kontroll över hur sidorna ska se ut men som i gengäld är väldigt lätt och snabbt att arbeta med. 

Skälen till att jag byter utseende och program till sajten är många. Jag har under många år arbetat med min skolsajt. Den omfattar många sidor, och genom årens lopp har jag ändrat på många saker. Jag har konsekvent arbetat med stilmallar för mina sidor, men inte varit lika konsekvent med att plocka bort de gamla mallarna när de inte längre används. Det har blivit allt rörigare och sidorna uppträder ibland inte som förväntat. Många har klagat på att sajten är svår att hitta i. Slutligen kan sägas att det program som jag gjorde den förra sajten i, Adobe Golive, inte längre utvecklas. Inom en framtid skulle jag under alla omständigheter vara tvungen att byta program. Så nu skedde det.

Under en period kommer saker att finnas både på den gamla och på den nya sajten. Jag hoppas att förvirringen inte blir alltför stor.

Denna sajt har en enkel struktur. Varje klass har en egen sida. På denna sida lägger jag ut de dokument som jag har delat ut till klassen. Dessa dokument finns som länkar både i en löpande text och och i en egen länkförteckning.

Sidor som jag har gjort åt gamla klasser kan man hitta på olika sätt. Det finns ett tematiskt index där jag manuellt har placerat in sidor som jag har bedömt kunna vara intressanta mer än tillfälligt. Detta tematiska index har emellertid flera luckor. Nästa sätt är att använda sajtkartan. Den visar alla sidor som gjorts på denna nya sajt. Ett tredje sätt är att titta i arkivet. Där har jag lagt de flesta klassers sidor sedan jag började göra en skolhemsida år 2000.

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund